TARTALOM
(A szerzők neve szerint abc rendben)

Szerző Cikk címe (megjegyzés: húzza rá az egeret) Oldal
Baár Tamás -
Bauer Péter
Repülőgépen alkalmazható szélbecslő algoritmus vizsgálata 657
Bali Tamás Szimulátorok alkalmazása a UAV kezelők képzésében 738
Balogh Réka Légifelvételezés a természettudomány szolgálatában 591
Balogh Zsuzsanna -
Hanka László
Bayes-analízis a kockázatelemzésben, diszkrét valószínűség eloszlások alkalmazása 232
Bánó Imre Kármán Tódor öröksége 504
Békési Bertold -
Novák Mátyás -
Kárpáti Attila -
Zsigmond Gyula
Egyszerűsített UAV irányító rendszer megbízhatósági vizsgálata 224
Beneda Károly Aktív belépőél fali megcsapolás dinamikai modellje centrifugálkompresszorok pompázs-szabályozására 201
Beneda Károly-
Horváth Ádám-
Tóth Vilmos
A TKT-1 gázturbinás sugárhajtómű fejlesztése 183
Bera József -
Pokorádi László
Repülési zaj kezelésének bizonytalansága 730
Boda Péter Úszó repülőterek avagy a tenger hatalmas úrnői 806
Bolgár Judit Viselkedési kockázat veszélyhelyzetben 32
Bordás Árpád -
Weidinger Tamás -
Gyöngyösi András Zénó -
Bottyán Zsolt -
Istenes Zoltán
A planetáris határréteg szerkezetének vizsgálata 1D modell segítségével 556
Borján József -
Óvári Gyula
Katonai vitorlázó repülőgépek a II. világháborúban 522
Botta András A magyar fejlesztésű felderítő UAV-k technikai adatainak, felhasználásának elemzése 774
Bozóki János -
Zupkó Tibor
Út a minőségirányítási rendszertanúsításig az MH Légijármű Javítóüzemében 459
Daruka Norbert Kvadrokopter, mint lehetséges felderítő eszköz, avagy a repülő polip visszatért 114
Domján Károly Az UAV operátorok kiválogatásának és kiképzésének lehetőségei, mobil szimulátor konzolokkal 328
Dudás Zoltán A humán tényezők és a CRM elvek jelentősége a táv-irányítású pilótanélküli légijárművek műveleteiben 314
Dunai Pál UAV kezelőszemélyzet kiválogatásának bemeneti fizikai követelményei 498
Farkas Márton -
Vanek Bálint
Nyers GPS adatok feldolgozási módszereinek összehasonlítása 710
Fehér Balázs -
Bakó András
Légiforgalmi indulási eljárások optimalizálása 761
Fenyeres Tamás A lézerindukált konjugált polimerek alkalmazásai 165
Forray Lászó-
Gerőcs Imre
A magyar különleges műveleti erők alkalmazásának módszerei a kritikus infrastruktúra biztosítása érdekében 262
Foroozan Zare –
Dr. Árpád Veress –
Károly Beneda

Simplified mathematical model for a single spool and no bypass jet engine

39
Gáti Balázs Robotrepülőgép a repülőmérnök képzésben 549
Gyöngyösi András Zénó -
Kardos Péter -
Kurunczi Rita -
Balczó Márton -
Bottyán Zsolt
Időjárás kutató- és előrejelző modell alkalmazása pilóta nélküli repülések komplex meteorológiai támogatására Magyarországon 435
Hadobács Katalin -
Tuba Zoltán -
Wantuch Ferenc -
Bottyán Zsolt -
Vidnyánszky Zoltán
A pilóta nélküli légijárművek meteorológiai támogató rendszerének kialakítása és alkalmazhatóságának bemutatása esettanulmányokon keresztül 405
Halászné Tóth Alexandra A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott károkért való felelősség 538
Hennel Sándor The scope of application for passenger and crew rescue equipment in military-civilian light multipurpose aircrafts 815
Hornyik József „Új” dimenziók a protokollon túl – az UAV pszichológiai megközelítése 509
Horváth József A repülésirányítás elektronikai zavarása 278
Horváth József JAS 39 Gripen in air operations 394
Kovács-Coskun Tünde -
Völgyi Bálint -
Sikari-Nágl István
Plattírozott alumínium-acél lemez korróziós viselkedésének vizsgálata 289
Kovács Gábor Forgószárnyzaj vizsgálat repülés közben 851
Kovács Zoltán Repülőterek robbantások elleni védelmének technikai lehetőségei 78
Kovács Tibor A katonai táborok – különös tekintettel a repülő-terek és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények – robbantásos cselekmények elleni védelmét biztosító újszerű felszerelések és anyagok 295
Krajnc Zoltán -
Jenei Imre
„Tíz állítás a légierővel kapcsolatban” - Philippe S. Meilinger légierő értelmezése 749
Lorászkó Balázs A katonai repülés lehetséges szerepe a középiskolai matematikaoktatásban 359
Lucas Grégory -
Lénart Csaba -
Solymosi József
Using Hyperspectral Imaging in Nuclear Radiation Aerial Reconnaissance? A preliminary study 644
Lukács László Bombafenyegetés – robbantószerek a honi katonai robbantástechnikában 123
Makkay Imre FPV repülés – felkiáltó jelekkel 384
Ozsváth Sándor Az UT-2-es és JAK-18-as repülőgép bemutatása és magyarországi alkalmazása 339
Palik Mátyás -
Csermely Ildikó
A repülőterekre vonatkozó stratégiai zajtérkép - és a zajgátló védőövezet számítási metodikájának összehasonlítása, egységesítési lehetőségei az Európai Unió jogrendjében 245
Papp István Pilóta nélküli légijármű típusok jellemzése 53
Rácz Gábor -
Veress Árpád
Indukált sebességeloszlás meghatározása és alkalmazása légcsavaros repülőgép körül kialakult áramlás modellezésére 600
Rátonyi Krisztián Ferenc Pilótanélküli felderítő repülők a Magyar Honvédségben 675
Reményi Ákos -
Grósz Andor -
Helfferich Frigyes
Az allergiás nátha repülőorvosi jelentősége 472
Restás Ágoston Az UAV katonai alkalmazásának transzfere a polgári alkalmazás felé: katasztrófavédelmi alkalmazások 626
Román Zsolt -
Nagy Róbert
Nagyszabású robbantásos merényletek jellemzői a közel-keleti hadszínterek alapján 144
Sápi Lajos Zoltán A magyar katonai UAV kezelők kompetenciái 269
Scharek Ferenc Német katonai léghajók alkalmazása a balkáni fronton az Osztrák-Magyar monarchia területén létesített bázisról 7
Schmidt Petra Növekvő természeti feszültségek, katasztrófakockázatok a Dél-Dunántúlon, különös tekintettel az Ős-Dráva mintaterületre 69
Schuster György -
Terpecz Gábor -
Radnai Viktor
Mikrokontrollerek alkalmazása automata repülő szerkezetekben 352
Szabó Andor -
Gyöngyösi András Zénó -
Szalma János -
Kerekes András
A légköri sekély konvekció vizsgálata repülési adatrögzítők alapján 570
Szabó Miklós A pilóta nélküli eszközök katonai alkalmazásának lehetőségei és sajátosságai 790
Szabó Sándor András UAV (Pilóta nélküli légijármű) műveletek humán tényezőinek elemzése repülésbiztonsági szempontból 482
Szabó Sándor -
Tóth Rudolf
Repülőterek kialakítása, létesítményeinek kritikus elemei, védelmük lehetséges műszaki megoldásai 89
Szabó Zoltán Attila -
Istenes Zoltán -
Gyöngyösi András Zénó -
Bottyán Zsolt -
Weidinger Tamás -
Balczó Márton
A planetáris határréteg szondázása pilóta nélküli repülő eszközzel (UAV) 422
Szaniszló Zsolt Űrhajósok ejtőernyővel II. Az amerikai asztronauták 831
Szüllő Ádám Multilateráció a gyakorlatban - WAMLAT pilotrendszer 700
Terpó György -
Gyöngyösi András Zénó
Az oktatás új irányzatai a vitorlázó pilótaképzésben 636
Ványa László Hogyan védekezzünk a drónok ellen 255
Varga Béla Specific Net Work or Thermal Cycle Efficiency, One of the Questions, Engineers must Face Designing Helicopter Turboshaft Engines 684
Vas Tímea -
Fekete Csaba Zoltán
UAV az ellenőrzött repülőtér forgalmában, avagy egy szimuláció tapasztalatai 371
     

Vissza a lap tetejére >>>