online tudományos folyóirat

Repüléstudományi Közlemények Szerzői útmutató

I. Általános alapelvek

1. Számunkra a legfontosabb: az Olvasó – a szövegek nyelvezete és érvmenete legyen alkalmas a szakmai és a széles közönség megszólítására és az eszmecserébe vonására, de sem az érthetőségre törekvés, sem az egyéni fogalmazásmód nem ronthatja a közölni kívánt mű színvonalát.

2. Hazai és nemzetközi mércével mérten is csak új, megvitatásra érdemes, kellően kidolgozott és igényesen megírt gondolatokat közlünk.

3. A szerző felelős az általa közlésre beküldött mű eredetiségéért, az abban foglaltak tény- és jogszerűségéért, valamint a hivatkozottak pontosságáért.

4. A benyújtott kéziratnak mind tartalmával, mind formájával meg kell felelnie a Kiadó elvárásainak. A Kiadó a nem megfelelően szerkesztett és hivatkozott kéziratokat nem fogadja el.

5. A magyar helyesírás szabályai betartandók.

II. Leadási követelmények

1. A kézirathoz magyar és angol nyelvű, rövid tartalmi – de nem a cikk szövegéből kiemelt, hanem az abban közöltek összefoglalását nyújtó – kivonat csatolandó a tartalmat jellemző legfeljebb tíz kulcsszóval együtt. A cím angol fordítását is meg kell adni.

2. A szerzőnek a kézirattal kapcsolatban legfontosabb beosztását, intézményét és hivatalos e-mail címét a cikk végén táblázat szerűen magyarul is és angolul is meg kell adni. Főszabályként egy, kivételes esetben két affiliáció adható meg.

Tóth István (MSc)
tanársegéd
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Repülőfedélzeti Rendszerek Tanszék
tothi@uni-nke.hu
orcid.org/0000-0002-9876-6760
István Tóth (MSc)
Assistant Professor
University of Public Service
Faculty of Military Science and Officer Training
Department of Aircraft Onboard Systems
tothi@uni-nke.hu
orcid.org/0000-0002-9876-6760
Dr. Kovács József
egyetemi tanár
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék

kovacs.j@vrht.bme.hu
orcid.org/0000-0002-5678-6760
József Kovács, PhD
Professor
Budapest University of Technology and Economics
Department of Aeronautics Naval Architecture and Railway Vehicles
kovacs.j@vrht.bme.hu
orcid.org/0000-0002-5678-6760

3. A főszövegben található idegen szavak, rövidítések magyarázatát, a megjegyzéseket lényegre törően a lábjegyzetben kell elhelyezni.

4. Ábrákat és táblázatokat a cikk nyelvével azonos nyelven lehet csak alkalmazni. Az idegen nyelvű adatok magyarra fordítandók. Az ábrák és táblázatok megszerkesztése a szerző feladata. Az illusztrációk a kézirathoz minőségrontó formázás nélkül ‒ szükség szerint ‒ külön is mellékelendők. Más kiadványból átvett ábra közlését a szerzőnek kell engedélyeztetnie, és saját szövegében a forrást is pontosan meg kell jelölnie. A forrás megjelölése az általános hivatkozási elvek szerint történik.

Egyenleteket lehetőség szerint a MS Office beépített egyenletszerkesztőjével (MathType) kell szerkeszteni. Az egyenletek esetében a matematika, műszaki tudomá-nyok szabályait be kell tartani. A mértékegységek jele ‒ a % kivételével ‒ nem tapad az előtte lévő számhoz, és az SI (nemzetközi mértékegységrendszer) használata köte-lező. Az egyenletet középre kell igazítani, és egy jobbra igazított, zárójelbe rakott számmal jelölni kell. Az egyenletre történő hivatkozáskor ezt a számot lehet megadni a szövegben.

1. ábra Hogyan is van ez az egész [3]


[...]


4. táblázat Az éves üzemanyagköltség [1]

Repülőgéptípus JAS 39 F-16C F/A-18C MiG-29B
Ár [Ft] 28 431 000 46 530 900 56 862 000 56 862 000

 

Az (1) egyenlet szerint ...


III. Szerkesztési követelmények és példák

1. A kézirat fő része Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, sorkizártan, egyszeres sorközzel, térköz nélkül és normál margókkal formázandó. A lábjegyzet, a szerző(k) adatait tartalmazó táblázat ugyanígy, de a mérete 10 pont legyen. Fejlécek, egyéni beállítások és stíluselemek nem használhatók. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok esetében az elválasztás alkalmazása kötelező.

2. A szövegben az első bekezdés behúzása 0 cm, minden további bekezdésé 1,25 cm.

3. Szöveggyűjteményekben az írások csoportjait tartalmazó részek külön egységet képviselnek, és római számokkal jelölendők. Az egyes szövegek szerkezete legyen világos, mélységében legfeljebb négy szintig tagolt. Ezek jelölése: 1., 1.1., 1.1.1. és 1.1.1.1.). Minden tartalmi egységnek címet kell adni. A címek legyenek kifejezők és rövidek. Az új tartalmi egység címe után szövegnek kell állnia – azt közvetlenül nem követheti újabb egységcím.

Lorem ipsum

 

1. Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.1 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. […]

 

1.1. Duis aute irure dolor in reprehenderit2

 

In voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. […]

 

1.1.1. Sed ut perspiciatis unde omnis

 

Iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. […]

 

1.1.1.1. Nemo enim ipsam voluptatem

 

Quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. […]

 

2. Neque porro quisquam est

 

Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. […]

 

 

1 Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

2 Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

 


4. Idegen kifejezések csak a szabatosság és a szóismétlés elkerülése érdekében használhatók. Mivel a repülés nyelve az angol, az angol kifejezések, rövidítések az első előforduláskor a lábjegyzetben megmagyarázandók. A továbbiakban nem kell megismé-telni a magyarázatot.

5. Csak pontos, az eredeti szövegkörnyezetből való kiemeléssel értelmet nem változtató idézetek használhatók. Az idézeteket nem szabad dőlt betűvel szedni. Idegen nyelvű szöveget magyarra fordítva kell idézni. Ha van megjelent magyar fordítás, azt kell idézni, és meg kell adni a fordító nevét, a kiadás adatait és az idézet pontos helyét. Kerüljük a hosszú idézeteket – a felesleges részeket ki kell hagyni. A kihagyást […] beszúrásával kell jelölni. A négy sornál hosszabb idézeteket ki kell emelni előtte és utána egy-egy sor kihagyásával. Ha az idézett szövegben idézőjel van, ügyeljünk az idézőjelek hierarchiájára és megfelelő alakjára: „»’ ’«”. Az idézeteknél csak a saját dőlt betűs kiemelésünket kell jelölni: (Kiemelés: N. N.). Az idézet kezdőbetűjének kis- vagy nagybetűre cseréjét [] közé foglalással jelöljük.

Szerb Antal így írt a bírálatokról a Varázsló eltöri pálcáját című művében:

 

„Az írók általában sokkal súlyosabban fogják fel a kritikákat, mint a közönség gondolná, vagy mint ahogy a kritika megérdemelné. […] De az író nem gondol arra, hogy a rossz kritikát rajta kívül senki sem olvassa el figyelmesen, és aki elolvassa, az is elfelejti öt perc múlva. Az író úgy érzi, hogy a kritikus pellengérre állította őt az egész világ előtt, minden ember rajta mulat, vagy őrá haragszik.”

 

A továbbiakban párhuzamot vont Berzsenyi Dániel és John Keats között…

 

Ahogyan írta, „[n]em az a kérdés, hogy »képes-e ’beszély’, hanem hogy mennyire képtelen a benne megfogalmazott ötlet.«”


6. A magyar nyelvű, idézett szavakat idézőjelbe tesszük.

„Látjátuk feleim”...                                                                                                             


Az idegen nyelven hivatkozott szavakat, szakkifejezéseket zárójelbe tesszük, és csak a szavakkal együtt dőlt betűkkel szedjük, de ha van a zárójelen belül álló kifejezés is, akkor a zárójel is álló.

Az én (ego) és a felettes én (superego)…

A világban-való-lét (in der Welt-Sein)…

Az általános szabály szerint (à la règle générale)…

Az autarkeia (αὐτάρκεια) fogalma…


7. Személyeket először keresztnévvel (a többi keresztnév első betűjével és ponttal) és vezetéknévvel kell említeni, utána csak vezetéknévvel [Georg W. F. Hegel – Hegel]. Ügyeljünk a nevek helyes írására. A latin ábécét használó nyelveken szereplő neveket nem változtatjuk meg (pl. Vavro Hajdů, Kemal Kılıçdaroğlu, José Manuel Durão Bar-roso); a nem latin betűs neveket vagy az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványa sze-rint írjuk át (Alekszandr Sz. Puskin, Ruholláh Homeini, Oszáma bin Láden, Joánisz Ka-podísztriasz stb.), vagy pedig az adott nyelv magyar gyakorlata szerint (pl. japán: Sinzó Abe; kínai: Hszi Csin-ping; ógörög: Aiszkhülosz). Titulusokat nem kell feltüntetni. A vezetékneveket nem kell kiskapitális betűkkel szedni, még kevésbé csupa nagybetűvel.

8. Szervezetek nevét első említésnél, ha van, akkor teljes magyar formájában ki kell írni, utána kerek zárójelben megadva a rövidítését: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Idegen nyelvű szervezet- és intézménynevek nem magyarítandók, kivéve, ha kisbetűkkel írjuk, és dőlt betűkkel sem kell szedni, pl. a Federal Communications Commission (FCC) – az FCC; a Cour de cassation – a francia semmítőszék. Ha csak néhányszor említjük az intézménynevet, nem kell rövidítést feltüntetni és használni – ha egyértelmű, elegendő a szervezet nevének egy jellemző darabjával utalni rá, pl. az Emberi Jogok Európai Bírósága – a Bíróság. Az „a továbbiakban:” fordulat kerülendő.

9. Kiemelni csak egy-egy valóban fontos szót vagy szókapcsolatot és csak dőlt betűkkel szedéssel lehet.

10. A felsorolás nem igényel külön formázást, elegendő a tagok vesszővel elválasztása. Alkalmazhatók számok és betűk is: 1., 2., 3., 4. vagy a), b), c), d). A több elemből, illetve a tagmondatokból álló felsorolás elemei szedhetők külön sorokba – ilyenkor a felsorolás előtti utolsó szó mögé jellemzően kettőspont kerül, a tagokat gondolatjel, számozott felsorolás előzi meg, az egyes elemeket pedig pontosvessző zárja; a legutolsó elem végére pont kerül, és utána egy sor kihagyásával folytatódik a szöveg.

A repülő részei: sárkányszerkezet, hajtómű, futómű stb.

 

A fegyverrendszer részei:

  • nemirányítható rakéták;
  • irányítható rakéták;
  • bombák;
  • tüzérfegyverek;
  • előbeépjtések;
  • stb.

11. Törvényeket az első említésnél teljes elnevezéssel kell megadni, utána használható csak a száma, a rövid leírása vagy a bevett rövidítése. Rövidítés használatakor azt az első említés után zárójelben kell feltüntetni. Ügyeljünk a helyes írásra: a törvénykönyvek elnevezésének csak a legelső betűje nagy (Polgári törvénykönyv), az Ekertv. nem Eker. tv. (az Eker. irányelv), valamint különbség van alkotmány és Alkotmány között. Más országok törvényeit igyekezzünk magyarul, de az eredeti elnevezést is megadva hivatkozni.

Első említésnél:

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-sok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé-seiről […];

utána:

A 2001. évi CVIII. törvény […]; vagy: az elektronikus kereskedelmi szolgálta-tásokról szóló törvény […];

vagy:

 

első említésnél:

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-sok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé-seiről (Ekertv.) […];

utána:

Az Ekertv. […].

 

Első említésnél:

a 2013-as rágalmazásról szóló brit törvény (Defamation Act);

 

1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásrólutána: a 2013-as rágalmazásról szóló brit törvény, vagy ha egyértelmű a szövegkörnyezetből: a törvény.


Rendeletek, utasítások, határozatok, döntések, ítéletek és jogesetek hivatkozásakor szintén a hivatalos formát kell használni, azonban ha a megnevezés túl hosszú, a fő-szövegben elég a rövid változata [pl. 28/2019. (III. 14.) ME határozat], és lábjegyzet-ben kell elhelyezni teljes formájában. Ügyelni kell a szóközökre és a megfelelő írásjelek használatára. A jogesetek elnevezését nem szedjük dőlt betűvel. Külföldi jogeseteknél a főszövegben először ki kell írni a két peres fél nevét tartalmazó rövid megnevezést (United States v. Virginia) – a pontos adatok lábjegyzetbe kerülnek –, a későbbiekben, ha egyértelmű, elegendő a bevett rövid megnevezés (Virginia-ügy).

20/2019. (V. 27.) AM rendelet a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

 

13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

 

28/2019. (III. 14.) ME határozat a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

1129/2019. (III. 14.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti környezetügyi együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1/2019. számú KMPJE határozat

BH2018. 24.

EBH2018. 24.

BDT2018. 24.

A Tanács (EU, Euratom) 2018/994 határozata (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

 

2/2018. számú gazdasági elvi döntés

 

A Kúria Kfv.VI.38.026/2017/8. számú ítélete

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.129/2015/6. számú ítélete

A Tatabányai Törvényszék 4.P.20.051/2018/37. számú ítélete

 

Arrêt n°1113 du 19 décembre 2019 (18-25.113)

BVerfGE 120

Cass. civ. 13 aprile 2000, n. 4790

Von Hannover v. Germany, no. 59320/00, 2004. június 24-i ítélet

Von Hannover v. Germany (No. 2), no. 40660/08 és 60641/08, 2012. február 7-i ítélet

A C-154/19. sz. Kypriaki Kentriki Archi kontra GA ügy 2019. október 7-i végzése

A C-143/19. P. sz. Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2019. december 12-én hozott ítélet

Burnett v. National Enquirer, Inc. 144 Cal. App. 3d 991 (1983)

R v. Secretary of State for the Home Department [2000] AC 115

Connolly v. Director of Public Prosecutions [2007] EWHC 237

Hill v. Great Tey Primary School [2013] ICR 691

Smith Kline & French Laboratories (Australia) Ltd. v. Secretary to the Department of Community Services and Health (1990) 22 FCR 73

Lingens v. Austria (1986) 8 EHRR 407

London Artists Ltd. v. Littler [1969] 2 All ER 193

Rofe v. Smith’s Newspapers Ltd. [1924] 25 SR (NSW) 4

Australian Broadcasting Corp. v. O’Neill [2006] HCA 46

Abrams v. United States 250 US 616 (1919)

 

amerikai jogeseteknél a pontos oldalszám megadásának formája: Schenck v. United States 249 US 47, 52 (1919)

az ítéletek paragrafusaira való hivatkozás formája: R (on the application of ProLife Alliance) v. British Broadcasting Corporation [2003] UKHL 23, [91]

 


Műszaki szövegeknél a Magyar Szabványügyi Testület által megadott címet és formát használjuk. Mindig a tiszta, az európai és a nemzetközi szabványok hivatalos megjelölését használjuk. Ügyeljünk a jel, a hivatkozási szám, az alszabványszám, a kötetszám, a rész, a lapszám és a kiadás évének helyes feltüntetésére.

MSZ 3156:1984 Fúrócsövek

MSZ 12-06:2015 Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz

MSZ HD 60364-7-753:2014 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek

MSZ EN 16636:2015 Kártevő-mentesítési szolgáltatások. Követelmények és kompetenciák

MSZ ISO 31000:2018 Kockázatmenedzsment. Irányelvek

MSZ EN ISO 16967:2015 Szilárd biohajtóanyagok. A fő elemek meghatározása. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na és Ti

MSZ IEC 50(191):1992 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. Megbízhatóság és a szolgáltatás minősége

MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények


12. Forrásműveketaz IEEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers) idézési szabványnak meg-felelő formában kell megadni. Ha egy forrásnak van DOI (digitálisobjektum-azonosító) száma, akkor azt is meg kell adni. Az idegen központozás helyett a magyart kell hasz-nálni, illetve könyvek esetében feltüntethető a kötet alcíme, de a sorozat, amelynek eleme, és hogy szöveggyűjtemény, fakszimile stb., már nem. A kiadás számát csak indokolt esetben kell megadni. A kiadók nevében szereplő „Kiadó” szót sem írjuk le. Az idegen nyelvű irodalmakat az eredeti nyelven kell megadni.

Ha nem általában a műre, hanem csak az egyik gondolatára, oldalára hivatkozunk, fel kell tüntetni annak pontos oldalszámát. Háromnál több szerzős műnél csak egy szerző nevét írjuk ki, a többiekét az „et al.” kifejezéssel helyettesítjük. Szerzők megadása: Ország László, Magay Tamás. A szerzők nevét a vezetéknév és keresztnév sorrendben kell írni: Idegen nyelvű szerzők esetében a keresztnév megelőzi a vezetéknevet.

Internetes hivatkozás esetében, ha szerző nem ismert, dokumentum címe, elérhető-ség, letöltés dátuma sorrendet tartani kell.

Kötetben megjelent tanulmány esetén meg kell adni a tanulmány szerzőjét és címét, a kötet pontos kiadási adatait, a tanulmány kezdő és záró oldalszámát, valamint a hivatkozott oldalszámot (többkötetes műnél az adott kötetet római számokkal kell feltüntetni az oldalszám előtt). Ugyanígy kell eljárni a periodikákban megjelent cikkekkel (a folyóiratok címét teljes formában kell megadni, a rövidítésük nem használható). Az interneten közzétett szövegeknél szintén ezt a módszert kell alkalmazni. Teljesen általános linkeket, pl. egy szervezet honlapjának címét, szükségtelen megadni.

Szövegben:

Rendszerbiztonság alatt a biztonság optimális [1] szintjét értik, a teljes repülőgépre, annak berendezéseire és rendszereire, beleértve a tevékenység hatékonysága kény-szerét [1] [2] [3, pp. 45–67].

 

Az irodalomjegyzékben, a cikk végén:

[1] Palik Mátyás: „100 éves a magyar repülésirányítás,” in Repüléstudományi Sze-melvények, Békési Bertold és Szilvássy László szerk. Szolnok, Magyarország: Nem-zeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet, 2016, pp. 205–231.

[2] Major Gábor, Palik Mátyás és Kiss Béla, „Migration from a Bird’s Eye View,” Repü-léstudományi Közlemények, 29. évf. 3. sz. pp. 189–202. p. 14 2017.

[3] Makkay Imre, „Ütközések elkerülése a kisgépes és a pilóta nélküli repülésben,” Repüléstudományi Közlemények, 29. évf. 1 sz. pp. 59–66. 8 p. 2017.

[4] Ványa László, „Pilóta nélküli repülő eszközök elektronikai hadviselési alkalmazása szakértői rendszer támogatásával,” Repüléstudományi Közlemények, Klnsz. 1. pp. 213–220. 8 p. 2001.

[5] Tiger UHT. Elérhető: https://fz.be/images/texts/18_HELICO_TIGERUHT_2.jpg (A letöltés dátuma: 2020. 06. 10.)

[6] Wikipedia the Free Encyclopedia: MBB/Kawasaki BK 117 Elérhető: https://en.wikipedia.org/wiki/MBB/Kawasaki_BK_117 (A letöltés dátuma: 2020. 06. 10.)

 


13. Az eszközök típus megjelölését – mivel a Magyar helyesírási szabályai 12. kiadás 263. pontja mivel az külön nem rendelkezik róla, a gyártók által megadott formában kell megadni, vagyis nem kell átírni nagykötőjeles formára.

14. Az évszázadok számát arab, a világháborúk sorszámát római számokkal kell írni.

15. A zárójelek sorrendje: ([{}]).

16. A cikk végén az irodalmi hivatkozások után meg kell adni a cikk címét, a rövid összefoglalót és a kulcsszavakat angol nyelven. Angol nyelvű cikkek esetében magyarul.

17. A cikk legvégén kell elhelyezni a szerzők adatait tartalmazó részt.

18. A cikkek terjedelme minimálisan 5 oldal, maximálisa 20 oldal lehet.

Elérhetőség

Cím: 5008 Szolnok Kilián út. 1.
Levélcím: 5008 Szolnok Pf.: 1.
Telefon: +36 56 512 530
Fax: +36 56 512 549
Email: RepTudKozl@uni-nke.hu
Website: www.repulestudomany.hu