online tudományos folyóirat

SZERZŐI ÚTMUTATÓ

A közlemény kötelező elemei:

 • közlemény címe (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • szerző(k) neve;
 • szerző(k) tudományos fokozata, munkahelye, munkaköre (beosztása), e-mail címe, ORCID-azonosítója. (ORCID információ és regisztráció: ORCID)
 • rövid összefoglaló (Abstract) (8–10 sor, amely röviden ismerteti a cikk főbb eredményeit és következtetéseit (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • kulcsszavak (Keywords) (4–5 db) (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • illusztrációk és táblázatok pontos (!) forrása;
 • a közlemény végén a következtetések önálló fejezetben;
 • felhasznált (csak a hivatkozott) irodalom.

Általános tudnivalók

A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg. (Abban az esetben sem fogadja a szerkesztőség a kéziratot, ha az már más nyelven megjelent egyéb periodikában. A közlemény terjedelme legfeljebb kb. 40 000 karakter, azaz 1 szerzői ív lehet. A kézirat beküldése a szerkesztőségnek, azaz a feltöltése az Open Journal System (OJS) rendszerbe kiválasztva a megfelelő folyóiratot.

Címrendszer

A közlemény a fő- és alcímen kívül legfeljebb három címfokozatot tartalmazzon. Kérjük a szerzőket, hogy minden fejezetnek a tartalmára jellemző címet adjanak. Amennyiben a cikkben másik fejezetre is hivatkoznak, akkor indokolt (lehet) a fejezetcímeket számozással megjelölni. Egyébként ez nem feltétlenül szükséges.

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

 • az ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthetők;
 • a szerkesztőség csak cikk nyelvével azonos nyelvű illusztrációt fogad el;
 • az illusztrációkat a szövegben helyezzék el a megfelelő helyen;
 • az ábrákat magas felbontású (min. 300 dpi vagy nagyobb) kivitelben, JPG, PNG vagy BMP formátumban külön fájlokban is kérjük csatolni;
 • amennyiben a szerző nem saját illusztrációit (kép, ábra, térkép, táblázat stb.) használ, akkor fel kell tüntetni azok pontos forrását (szó szerinti idézésként!). A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez.
 • matematikai képlet szerepeltetése esetén kérjük a MathType használatát.

Hivatkozások ‒ felhasznált irodalom

A műszaki tudományos életben elfogadott, szabványos irodalmi hivatkozást az Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) által elfogadott formátumot kérjük alkalmazni. Bővebben >>>

Javasoljuk az MS Word hivatkozáskezelőt alkalmazni. (Hivatkozások/Irodalmi és irodalomjegyzék/Stílus menüben az „IEEE”-t kiválasztani, és a forrásokat, a hivatkozási jegyzéket ennek felhasználásával megadni.

A Word online súgója az irodalmi hivatkozások létrehozásáról és kezeléséről >>>