phone +36-56-512-530
email repulestudomany@uni-nke.hu

Dr. Bottyán Zsolt habilitáció előadása

2018.09.17.

Szerző(k): dr. Palik Mátyás ezredes

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézetének oktatója, dr. Bottyán Zsolt őrnagy, egyetemi docens tartotta meg habilitációs előadását 2018. szeptember 17-én. A rendezvénynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Repülőműszaki Gyűjtemény könyvtára adott helyet.

Dr. Bottyán Zsolt habilitáció

A jelenlévők délelőtt „A közfeladatot ellátó repülések meteorológiai támogatásának megközelítése” című előadás, és az azt követő vita keretében ismerhették meg a jelölt tudományos alkotó munkájának eredményét. A Habilitációs Bizottság tagjainak kedvező értékelése után, a délután folyamán Dr. Bottyán Zsoltnak egy angol és magyar nyelvű tanóra keretében kellett tanúságot adnia oktatói rátermettségéről, amely a „A repülőeszközök felületi jegesedésének meteorológiai aspektusai” témakörét fedte le. A délelőtti előadás és a tanóra eredményeit összegezve, a Bizottság sikeresnek minősítette a habilitációs eljárást.

Dr. Bottyán Zsolt őrnagy 1988-ban végzett tanulmányaival a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-földrajz-számítástechnika szakon. 1993-tól a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola Természettudományi Tanszékén tevékenykedett főiskolai adjunktusként, majd 1998-tól egyetemi adjunktusi munkakörben dolgozott. Második diplomáját 2008-ban szerezte az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Karán, miközben folytatta kutatásait a repülésmeteorológia terén.

PhD fokozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájában szerezte meg 2008-ban. 2015-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszékének tanszékvezetői beosztását tölti be. 2016-ban elnyerte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának „A kar kiváló oktatója” címét.

Ezúton is gratulálunk a sikeres habilitációs eljáráshoz!

Dr. Bottyán Zsolt habilitáció Dr. Bottyán Zsolt habilitáció Dr. Bottyán Zsolt habilitáció