NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
KATONAI REPÜLŐ INTÉZET
TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet
Kiadásért felelős: Dr. Palik Mátyás intézetigazgató
Szerkesztőbizottsági elnöke: Prof. Dr. Óvári Gyula
Szerkesztőbizottsági elnök helyettes: Dr. Békési Bertold
Főszerkesztő: Dr. Békési Bertold
Szerkesztő és webszerkesztő: Dr. Szilvássy László
Szerkesztőség címe: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
Levelezési cím: 5008 Szolnok, Pf.: 1.
e-mail: RepTudKozl@uni-nke.hu
HU ISSN 1789-770X


A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK című on-line folyóirat a NEMZETI KÖZSZOLGáLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI REPÜLŐ INTÉZET, illetve jogelődjei által alapított ugyanilyen című (ISSN 1417-0604) nyomtatásban megjelent folyóiratának jogutódja, a repüléstudományi tematikus on-line kiadványa.

Az elektronikus folyóirat célja lehetőséget teremteni a kutatók, az oktatók, doktori, valamint a mester- és alapképzésben résztvevő hallgatók kutatási eredményeik rövid időn belüli közzétételére a repüléstudomány-, illetve az ehhez kapcsolódó területeken.

MEGJELENÉS
A lap évente három alkalommal jelenik meg februárban, áprilisban és októberben. A Repüléstudományi Konferencia előadásainak írásos, lektorált anyagát (a korábbi évek gyakorlatától eltérően) 2015-től kezdődően az első két számban találja meg, rovatokba besorolva.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI ÉS EGYBEN ROVATVEZETŐK

LEKTORAINK (A nevekre kattintva a doktori.hu oldalon található adatlapra navigál)

ELÉRHETŐSÉG
5008 Szolnok, Kilián út 1.
Telefon: +36-56-510-535

POSTACÍM
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Repüléstudományi Közlemények
5008 Szolnok, Pf.: 1.

WEB
Dr. Szilvássy László e-mail: szilvassy.laszlo@uni-nke.hu